NVO IMAG

Inovativne metode u arhitekturi i građevinarstvu

IMAG je nevladina organizacija nastala u Podgorici sa ciljem promocije ideja o održivim, ekološkim i inovativnim metodama na polju arhitekture i građevinarstva.

Svojim radom doprinosi povećanju svijesti o potrebi  minimiziranja negativnog uticija objekata na životnu sredinu, te povećanjem efikasnosti i umjerenosti u korišćenju materijala, energije i razvoja urbanih prostora.

Naši prijatelji