Digitalalna prezervacija Starog mosta na Ribnici

U periodu od 21.08.2020. godine NVO IMAG je započeo proces digitalne prezervacije na kulturno-istorijskom spomeniku Stari most nad Ribnicnom.

Proces podrazumijeva prikupljanje podataka sa terena upotrebom 3D skenera, UAV-a i fotoaparata. Nakon ovoga je uslijedio kancelarijski rad na procesuiranju, registrovanju i kreiranju 2 različita tipa modela.

Nakon usaglašavanja i dodatne obrade će biti prikazan visokokvalitetan digitalni materijal ovog spomenika kulture.

Leave A Comment