Nepokretni spomenici kulture Crne Gore na internet platformi

reljef crne gore

Znamo da digitalne tehnologije razbijaju ustaljene navike u našem svakodnevnom životu, pomažu nam da uspostavimo veze koje možda ne bismo ostvarili drugačije, ali od nedavno digitalizacija je zakucala na vrata kulturne baštine što sektoru kulturnog nasljeđa donosi nove mogućnosti i nove saradnje. Zahvaljujući digitalnim tehnologijama građani imaju neviđene mogućnosti za pristup kulturnom materijalu, dok uporedo institucije mogu doprijeti do šire publike, angažovati nove korisnike i razviti kreativne i pristupačne sadržaje za slobodno vrijeme i obrazovanje, saopšteno je iz Ministarstva nauke.

Kreiranjem on-line dostupne digitalne baze spomenika kulture stvara se mogućnost lake dostupnosti informacijama, sagledavanju, analiziranju, učenju, upoređivanju i uživanju u digitalnom svijetu nepokretne baštine Crne Gore.

Enterijer Dvorske crkve na Ćipuru

“Vigoris Ecotech d.o.o. će imati priliku da prvi put mapira sve kulturno istorijske spomenike Crne Gore na jednom mjestu putem jedinstvene platforme, zahvaljujuci podršci Evropske unije, Ministarstva nauke i Ministarstva finansija, kroz realizaciju IPA projekta “3D Virtual Heritage.” Ovaj projekat se realizuje u okviru Kolaborativne Grant šeme za inovativne projektne ideje (Program EU i CG za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu)”, navode iz Ministarstva nauke.

Mauzolej na Lovćenu

Projektom se pozivaju zainteresovani, državne institucije, strukovne i profesinalne organizacije, obrazovne institucije, umjetnici, programeri i pojedinci da razmotre načine kako da optimiziraju upotrebu kapaciteta za digitalizaciju, inovirajući svoje prakse što podrazumjeva udruživanje napora za digitalizaciju od strane kulturnih institucija, državnih i lokalnih samouprava, turističkih organizacija i ostalih zaintersovanih koji vide svoje polje djelovanja u digitalizaciji kulturnog nasljeđa, gradeći kompetentnost za digitalizaciju u Crnoj Gori.

“Budi dio digitalizacije crnogorske kulturne baštine. Brendirajmo Crnu Goru kao “digitalnu destinaciju kulture””, poručuju iz Ministarstva kulture.

Izvor:
Ministarstvo nauke

Leave A Comment