NVO IMAG je uspješno zavšila obuku za 3D skeniranje i fotogrametriju

U periodu od 11.08. do 18.08.2020. NVO IMAG je prošla teorijski i praktrični dio obuke vezan za upravljanje uređaja: 3D skenera i UAV-a.

Radionicu je vodio Miloš Lukač (Slovačka) koji na polju 3D skeniranja ima značajno višegodišnje iskustvo.

Pored teorijskog dijela, gdje su učesnici prošli sistematično upoznavanje sa funkcionisanjem ove vrste digitalne tehnologije, odrađeni su i praktični zadaci na terenu koji su potom bili obrađeni i procesuirani u odgovarajućim softverima tipa: FARO Scene, Photoshop, Z Brush, CaptureReality. Radionica je bila intezivna i trajala je 8 dana.

NVO IMAG je spreman za digitalizaciju na polju arhitekture i građevinarstva!

Interfejs 3D skenera (Foto: NVO IMAG)

Leave A Comment