NVO IMAG u stručnoj posjeti kulturno-istorijskom spomeniku ,,Olupine broda Galijun”

NVO IMAG je posjetila kulturno dobro Olupinu broda tipa galijun u periodu od 03. do 07. septembra 2020.

Rješenjem Uprave za zaštitu kulturnih dobara iz novembra 2015. godine, ovo kulturno dobro je steklo status nepokretnog kulturnog dobra od nacionalnog značaja, koji je zavrijedio na osnovu autentičnosti i integriteta, jedinstvenosti i rijetkosti.

Olupina se nalazi na najisturenijoj tački poluostrva Luštica ka Herceg Novom. Ovo kulturno dobro je zaštićeno na površini većoj do 1160m2 i obuhvata krug od sredine olupine prečnika 20m.

Galijun, čija olupina datira iz 15. – 16. vijeka predstavlja hidroarheološki lokalitet kod rta Kabala. Sa ovog arheološkog lokaliteta nestalo je veliko metalno sidro koje se nalazilo uz ostatke drevnog broda, a jedan od četiri topa kojima je galijun bio naoružan premješten je tokom 90-ih godina 20. vijeka i nalazio se u Zavičajnom muzeju u Herceg Novom. Nažalost taj top se zbog nestručne obrade i loše konzervacije raspao.

Zvog svoje autentičnosti i rijetkosti neophodno je preduzeti i aktivnosti digitalne prezervacije ovog kulturnog dobra što je i bio razlog posjete NVO IMAG-a.

Foto: NVO IMAG

Leave A Comment