Šta je 3D skeniranje?

3D skeniranje je proces analiziranja stvarnih objekata i lokacija da bi se dobile informacije o njihovom obliku, bojama i teksturama. 3D skeniranje se radi korišćenjem 3D skenera koji mogu imati različite tehničke karakteristike u zavisnosti od područja primjene. 3D skener sakuplja informacije sa lica mjesta, a proizvod toga je oblak tačaka koji nam daje informacije o skeniranom objektu ili lokaciji. Kasnije se oblaci tačaka obrađuju u nekom od softvera i formira se realistični 3D model koji koji je digitalna kopija stvarnog objekta ili lokacije.

Foto: ukconstructionmedia.co.uk

Napredovanje softverskih i hardverskih rješenja u domenu 3D opreme povećava kvalitet dobijenih 3D modela pa to privlači sve više participanata u 3D svijet. 3D skeniranje brzo postaje sve upotrebljivanija tehnika zbog brzine, preciznosti i kompletnosti informacija koje pruža.

Foto: navvis.com

3D skeniranje u građevinarstvu

Sve više većih kompanija počinje sa upotrebom 3D skenera u njihovoj redovnoj građevinskoj praksi. Oni su veoma korisni pri građenju novih objekata kada je potrebno provjeriti uskladjenost objekta koji se izvodi sa onim koji je projektovan. Ukoliko je u pitanju rekonstrukcija objekata onda 3D model stvarnog stanja, dobijen skeniranjem, može iskoristiti kao osnova za planiranje svih aktivnosti i zahvata.

Leave A Comment